شرکت های استخراج معدن در چین به دنبال شرکای در نیجریه