چگونه می توانم محاسبه تعادل انرژی از یک آسیاب سنگ زنی