بازالت و گابرو و یا سنگ گرانیت معدن در منطقه غربی عربستان سعودی